mgatyod

Pagtatapos

In Uncategorized on February 20, 2011 at 10:46 am

Hindi ko kailanmang naisip na ganitong kabilis na darating ang araw ng ating pagtatapos. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngunit hindi ko inasahangako ang magbibigay ng talumpating ito. Ganito pala akong kagaling! Hindi ba’t ang nagbibigay ng mga talumpati ay ang mga taong napakadakila?

Maaari pala akong maituring na magaling. Sa buong buhay ko sa paaralang ito, inisip ko lang na ako ay isang ordinaryong estudyanteng gumagawa ng mga ordinaryong bagay. Subalit, ang karangalang magbigay ng talumpati sa lahat sa inyo ngayon ay nagmulat sa akin sa katotohanang hindi ako ordinaryo. Napakagaling ko’t napakadakila pa! Ngunit hindi ko na muna pag-uusapan ang aking angking kahusayan. Hindi ako mayabang na tao. Kung may ipagmamayabang ako sa inyong lahat, ang ipagmamayabang ko ay ang aking pagiging mapagkumbaba. . . Lahat tayo ay magagaling! Mahirap mang paniwalaang kasing-galing ninyo ako, lahat tayo ay mayroong kakayahang maging mahusay at dakila. Ito ang natutunan ko rito sa Ateneo. May kaya tayong lahat at hindi natin dapat ito sinasayang.

Ang lahat ng pagtatapos ay may kaakibat na pagsisimula. Pagkatapos ng apat na taon ng mga paghihirap ay mayroon na namang mga panibagong pagsubok na haharapin. Ngunit kapat magpursigi tayo at magtiyaga, kaya natin ‘to at lahat ay magiging masaya.

Alalahanin ninyo lang ito: Magaling ako. Magaling rin kayo. Magaling tayong lahat.

-Luis Santos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: