mgatyod

Talumpati ng Balediktoryan

In Uncategorized on February 17, 2011 at 1:21 pm

Maaaring nagtataka kayo (pati na rin ako) kung bakit ako ang nagsasalita sa inyong harapan. Isang bagay lamang ang masasabi ko: Ako ay ang mapalad (o sinumpang) na estudyanteng napili sa higit sa 500 taong mga kandidato upang maging balediktoryan. Lahat tayo ay maaaring magsalita rito sa harap. Alam kong lahat tayo’y may anking talino’t kakayahang maging numero uno sa batch 2011. Ang nakakalungkot lang ay isa lang dapat and piliin para  maging balediktoryan.

Marami akong natutunan sa high school. Hindi ka mabubuhay kung wala kang kaibigan. Wala kang kausap kung nakakaantok ang leksyon. Wala kang kasamang tumawa kung masaya ka. Wala ka ring kasamang maghirap sa mga nakakamatay na asignatura. Higit sa lahat, wala kang mahihingian ng size 1 kung ubos na ang sa iyo. Lahat ay nalaman ko lang habang sinusulat ang talumpating ito. Natutunan ko ring hindi ka titigil na matuto, kahit alam mong matalino ka na.

Tandaang hindi ito ang huli kahit parang magtatapos na ang buhay para sa ilan sa inyo. Ito’y simula ng bagong buhay. Ito’y ang buhay kolehiyo. Parang kahapon lang nagsimula ang buhay high school ko. Parang kahapon lang ako nag-iisip na tapos na ang masayang buhay. Parang kahapon lang ako sabik na sabik na tumuntong sa Mataas na Paaralan ng Ateneo. Maaaring bukas ay magtatapos na tayo sa kolehiyo at pareho ulit ang mangyayari.

Mabilis talaga ang panahon, mga kaibigan. Huwag tayo sana magpaiwan sa kahapon. Sumama sa ngayon patungo sa kinabukasan!

-Gian Briones

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: